Sfeștania sau sfințirea casei

Ce este binecuvântarea casei?
Fie că ne-am renovat casa, fie că ne-am mutat într-o casă nouă, fie că suntem încercaţi de boli şi ispite, este bine să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste casa noastră şi peste cei ce locuiesc împreună cu noi. Cea mai potrivită slujbă pe care o poate face preotul, în situaţiile mai sus amintite, este „Sfeştania” sau Sfinţirea mică a apei, slujbă prin care el se roagă lui Dumnezeu să coboare peste apa pusă înainte harul Său divin, pentru ca ea să devină elementul văzut al binecuvântării lui Dumnezeu în casa unde se face rugăciunea şi peste tot unde se stropeşte cu această apă.
Aşa cum, printr-o viaţă de sfinţenie „omul sfinţeşte locul”, tot astfel prin patimi şi păcate omul întinează casa sa şi tot locul unde calcă picioarele lui, între om şi natura înconjurătoare existând o strânsă legătură încă de la creaţie, după cum afirmă şi Sfântul Apostol Pavel (Romani 8,20). Casa poate fi întinată de păcatele noastre, de păcatele celor care trec pragul casei dar şi de invidia şi lucrarea celor aflaţi în slujba răului: neînţelegeri în familie, certuri, nereuşite în mod repetat, indispoziţie sufletească, tulburări, vise urâte, frică nejustificată. În astfel de împrejurări, este bine să ne mărturisim păcatele, să iertăm şi să stăm de vorbă cu preotul pentru o binecuvântare a casei.

Când facem sfeştanie?
Ori de câte ori simţim nevoia curăţirii şi sfinţirii casei, tot aşa cum ne spovedim ori de câte ori simţim nevoia împăcării cu Dumnezeu. Deasemenea, dacă am avut un deces în casă e bine să cerem binecuvântarea casei – nu pentru că cel decedat ar fi „întinat” casa, ci pentru că locul a fost vizitat de moarte. Tot aşa trebuie procedat în casa sau în locul unde s-au petrecut fărădelegi şi întâmplări rele sau accidente, pentru că acestea se întâmplă sub influenţa duhurilor rele.
În altă ordine de idei, timpul pe care preotul îl alocă pentru discuţii personale cu fiecare credincios după terminarea slujbei duminicale este probabil insuficient, iar binecuvântarea casei reprezintă o ocazie foarte potrivită pentru a fi în mijlocul Dumneavoastră, a ne cunoaște reciproc şi a vă asculta (pe larg) problemele şi dorinţele.

Cum trebuie să ne pregătim pentru binecuvântarea casei?
În primul rând să ne pregătim sufleteşte pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu, apoi să pregătim o mică masă (orientată spre răsărit, dacă este posibil) pe care aşezăm un vas cu apă, lumânări, un pahar mic cu ulei, icoana Maicii Domnului şi o foaie de hârtie cu numele celor care locuiesc în acea casă.

Slujba Sfeștaniei se oficiază zilnic, cu programare prealabilă.