Taina Cununiei

Faptul de a vă cununa în Biserică este un act benevol, care presupune asumarea unui anumit mod de gândire şi a unei viziuni creștine asupra vieţii. Decizia de a vă cununa în Biserică este, sperăm, o dovadă a faptului că viața sacramentală a Bisericii şi credința creștină sunt foarte importante pentru voi.

Biserica priveşte cununia ca pe o uniune sacramentală dintre un bărbat și o femeie, uniune ce ar trebui să reflecte iubirea fidelă a lui Dumnezeu pentru vechiul Israel (Isaia 54; Ieremia 3; Ezechiel 16) sau dragostea jertfelnică a lui Hristos pentru Biserica Sa (Efeseni 5,22-33). Iisus Însuși, Maria – Maica Domnului și cu ucenicii Lui participă și binecuvântează o nuntă din Cana Galileii, săvărșind acolo primul său ”semn”, împlinind desfăşurarea acelui eveniment (Ioan 2,1-11).

Parohia noastră cere mirilor să participe la câteva şedinţe de consiliere pre-maritală, în care preotul explică natura şi scopul cununiei ortodoxe, precum şi unele sfaturi pentru o căsnicie creştină împlinită. Calendarul acestor întâlniri se stabileşte împreună cu preotul paroh, având în vedere ca ultima şedinţă să aibă loc cu cel puţin câteva săptămâni înainte de nuntă. Dacă unul dintre miri nu este ortodox, este responsabilitatea cuplului să participe la întâlniri suplimentare în care li se vor răspunde la întrebările specifice.

Condițiile ce trebuiesc îndeplinite pentru săvârșirea slujbei Cununiei sunt următoarele:

I. CERINȚE PRIVITOARE LA NAȘI:

♦ amândoi să fie creştini ortodocşi;
♦ să fie cununaţi religios întreolaltă;
♦ la cererea preotului paroh să poată dovedi acestea prin documente justificative (Certificat de Botez, Certificat de Cununie religioasă);
♦ să fie buni creştini, destoinici a-i îndruma pe tinerii căsătoriţi;
♦ să aducă o copie după Certificatul de Căsătorie de la Starea Civilă, la oficierea Tainei Sf. Cununii.

II. CERINŢE PRIVITOARE LA MIRI:

♦ amândoi să fie creștini ortodocși. Dacă unul dintre miri este de altă confesiune, este necesar ca să fi fost botezat în numele Sfintei Treimi (Matei 28, 19) şi să accepte ca copiii să fie educaţi în spiritul credinţei ortodoxe. Datorită caracterului sacramental al căsniciei (în care cuplul îşi asumă angajamentul nu numai faţă de partener, ci şi faţă de Hristos) NU se poate oficia în Biserică slujba cununiei dintre un creştin ortodox şi un ne-creştin;
♦ să fie căsătoriți la Starea Civilă și să prezinte Certificatul de Căsătorie la începerea slujbei de cununie;
♦ să nu aibă impedimente canonice, dintre care amintim:
– să nu fi avut o cununie bisericească anterioară (în acest caz trebuie să aibă divorţul bisericesc şi să facă dovada acestuia);
– să nu fi fost căsătoriţi anterior de trei ori;
– să nu fie rudenii:
1. de natură religioasă (naşi-fini de Botez sau Cununie)
2. de natură morală (adopţie)
– de natură fizică:
1. rudenii de sânge (verişori, unchi şi nepoată…)
2. rudenii prin încuscrire (tată şi fiică vitregă; fraţi vitregi; doi fraţi cu două surori…), şi altele;
♦ să se spovedească la duhovnic (preotul paroh) înainte de primirea Sfintei Taine a Cununiei;
♦ să prezinte o adeverinţă din partea preotului paroh, care să certifice că naşii şi mirii întrunesc condiţiile canonice pentru a participa la Taina Cununiei, şi care să conţină consimţământul preotului pentru oficierea cununiei. Aceasta trebuie adusă preotului oficiant cu cel puţin trei zile înainte de data stabilită pentru oficierea cununiei.

Pentru slujbă sunt necesare următoarele:

– copie certificat cununie civilă

– verighetele

– două lumânări pentru nași

– o sticlă cu vin roșu dulce

– pișcoturi sau prescură

După oficierea Tainei Cununiei, mirilor li se va elibera Certificatul de Cununie religioasă.

Orice donație este binevenită, bineștiind că parohia noastră își susține activitatea numai prin contribuțiile benevole ale credincioșilor și din donațiile tuturor celor ce iubesc Biserica lui Dumnezeu.